Instrukcja obsługi - Łucznik 466. Instrukcja obsługi maszyny do szycia Łucznik 466 udostępniona przez Mirellę. Możesz pobrać całą instrukcję.Instrukcja obsługi maszyny Łucznik 465 466 firmy Predom Łucznik Zakłady metalowe im. Waltera w Radomiu. Producent zastrzega sobie prawo, do wprowadzania w maszynie ( w stosunku do niniejszego opisu ) drobnych zmian konstrukcyjnych, wynikających z postępu technicznego.Oddając w ręce Użytkowników instrukcję obsługi prosimy o zapoznanie się z jej treścią. PREDOM-ŁUCZNIK ZAKŁADY METALOWE IM. WALTERA w Radomiu 1. OPIS I PRZEZNACZENIE MASZYNY Rys. i Maszyny do szycia kl. 465 (rys. 1) i 466 są stębnówkami typu domowego szyjącymi ściegiem prostym (rys. 2) i zygzakowym (rys. 3); są przezna­Oddając w ręce UŜytkowników instrukcję obsługi prosimy o zapoznanie ...